Thursday, October 22, 2009

KULIAH 2: KOMPONEN DALAM PENULISAN ILMIAH

PENGENALAN
Bahasa: untuk menyampaikan segala idea, pengetahuan, pengalaman dan dapatan kajian. Gaya bahasa mesti formal. Elakkan bahasa berikut;
Perkataan tidak baku: Samada / Sama ada, tak ada / tidak ada dll
Perkataan Slanga
Perkataan tidak sopan: kencing/ buang air kecil, pelajar bodoh/ pelajar lemah
Perkataan usang/kuno : arakian, hatta, syahdan
Perkataan puitis: usia yang senja
Perkataan daerah
Perkataan bombastik/ berlebihan: amat tinggi sekali/ amat tinggi atau tinggi sekali

KOMPONEN DALAM PENULISAN ILMIAH
Bukti: pengkajian dan penulis harus bertanggungjawab atas segala kenyataan, perenggan, ayat atau perkataan yang ditulisnya. Sumber perlu dinyatakan dengan jelas pada setiap dakwaan.
Grafik: diperlukan dalam penulisan ilmiah untuk menyampaikan maklumat atau data yang diperolehi atau sebagai bukti terhadap kenyataan penulis. Ia boleh jadi jadual, gambarajah, graf, carta, pelan dan iklan. Tajuk perlu ditulis di bawah grafik.

Penyelidikan: penulisan ilmiah banyak bergantung kepada aktiviti penyelidikan spt tesis, disertasi dan kertas kerja. Ia memerlukan persoalan atau masalah tertentu untuk diselesaikan.
Definisi konsep: konsep digunakan untuk menghuraikan idea dan pembaca mudah memahami segala idea yang ingin disampaikan dan sebagai garis panduan memahami kajian.

Saintifik: segala perkara yang disampaikan dan dibincangkan perlukan pembuktian secara sistematik. Lazimnya menggunakan kaedah induktif dan deduktif. Kaedah induktif digunakan untuk membuat hipotesis atau rumusan cerapan yang telah dilakukan manakala pembuktian melalui kaedah deduktif ialah pengumpulan data dan maklumat untuk menentukan sama ada hipotesis yang dibina itu benar atau sebaliknya.

Pernyataan masalah:Tanpa memahami masalah kajian, penulis sukar untuk menghasilkan tulisan llmiah yang baik. Penulisan ilmiah bertujuan untuk menjawab semua masalah yang mendasari penulisan dan ketidakjelasan masalah menyebabkan penulis dalam kebingungan. Masalah diperolehi dari sumber pengalaman, hubungan manusia, alam dan tuhan dan hasil pembacaan. Faktor internal (penyelidik) dan faktor eksternal (penyokong) perlu dipertimbangkan untuk mengenalpasti masalah. (minat penulis dan data mencukupi)

Objektif: aktiviti tanpa objektif menjadikan pelaksanaannya tidak sempurna. Ia berfungsi sebagai panduan untuk menghasilkan penulisan. Objektif dibina berdasarkan masalah kajian.
Hipotesis: merupakan pendapat yang belum sempurna. Ia bersifat sementara dan perlu diuji kebenarannya melalui penyelidikan yang akan dijalankan. Hipotesi boleh bersifat negatif (Hipotesis Null) dan hipotesis bersifat positif (hipotesis Alternatif).

Tinjauan literature: dilakukan untuk mendapatkan maklumat dan fakta yang berkaitan dengan masalah yang ingin ditulis. Lazimnya setelah mengenalpasti masalah, penulis memerlukan maklumat dan fakta yang berkaitan dengan masalah dalam konteks yang betul.
Fungsi tinjauan literature: dijadikan asas untuk menentukan masalah kajian, mendapatkan idea yang jelas tentang masalah yang ingin ditulis, mengetahui dan membezakan masalah penulis dulu dan maslaah ingin ditulis dan penulis dapat memfokuskan masalah kajian.
Komponen dalam Penulisan Ilmiah
Proses aktiviti tinjauan literature;

Nota kaki: ditulis di bahagian bawah halaman teks, pernomboran perlu mengikut urutan dan bermula dengan nombor baru pada setiap bab.
Kesimpulan: perlu dilakukan rumusan bagi setiap bab sebagai mengenalpasti idea utamanya.

STRUKTUR PENULISAN
Pengenalan
Isi
Transisi
Pengakhiran/ kesimpulan

STRUKTUR ESEI
(RAJAH RUJUK KEPADA PENSYARAH)
Introduction
Beginning
Middle

End

Beginning

Middle

End
OUTLINE
Tema/Tesis
Fokus subjek
Definisi
Isi-isi utama/ topik subjek
Penjelasan
Pembuktian
Eksperimen
Kritikan
Kesimpulan

PEMERENGGANAN
Pemerengganan
Penulisan suatu proses yang saling berhubungan antara satu bahagian dengan bahagian yang lain.
Perenggan, ayat atau perkataan berperanan dalam menentukan gaya dan mempunyai peranan tertentu
Perenggan memainkan peranan utama dalam pembentukan keseluruhan penulisan.
Setiap perenggan mempunyai hubungan antara satu sama lain.
Perenggan terbahagi kepada 2 iaitu Paragraph Unity dan Paragraph function.

Paragraph Unity (Perenggan yang padu)
- Kepaduan perenggan perlu jelas dan dapat diikuti oleh pembaca.
- Kepaduan dalam perenggan menggambarkan kepaduan dalam pemikiran
- Kepaduan - kesamaan (homogeneity) dan ikatan (cohesiveness)
- Setiap perenggan mesti mempunyai ayat topik (topic sentence)
- Ayat topik merupakan pengembangan dari tesis penulisan.

Bentuk Paragraf
Topic sentence DetailsDetails Topic sentence


Ayat topik 1


Huraian

Ayat topik 2

Huraian

Ayat topik

Huraian

Bagaimana perenggan berfungsi (Paragraph Function)
- menyelesaikan masalah penulisan / memulakan penulisan dan menyudahkannya
- Percontohan (examples)
- Sebab dan akibat (cause and effect)
- Pendefinisian
- Contrast and comparison (perbezaan dan perbandingan)
- perenggan permulaan
- perenggan Penutup
FUNGSI PERENGGAN
Memberi kerehatan kepada pembaca setelah mengalami satu pemikiran dari bacaan tersebut.
Menjelaskan tentang fakta yang ada dalam perenggan tersebut.
Memfokus satu idea dalam satu perenggan
sekumpulan unit idea dan disusun mengikut jalinan idea tersebut.
Struktur dalam perenggan mesti ada ayat topik, Isi/ hujahan dan kesimpulan
PERENGGAN PENGENALAN
Penarik, menyampaikan latar belakang maklumat dengan tepat dan ringkas dan mengemukakan tesis penulisan
Ciri-ciri perenggan pengenalan: ringkas dan padat, sederhana pendek dan guna perkataan beraksi
Jenis perenggan pengenalan – pengenalan ringkasan, deskriptif, ucapan langsung, penceritaan dan pernyataan memeranjatkan

PERENGGAN PENUTUP
Perenggan Penutup – kesimpulan utk penulisan dalam bentuk pernyataan semula atau penegasan semula idea utama atau harapan penulis. Mengandungi penyimpulan, pengukuhan tema-mesej, penjelasan pengertian dan kepuasan penulis/ pembaca
Perenggan isi
Perenggan yang mengisi tubuh penulisan dan mengemukakan idea topik dan perkembangan idea utama.
Kebiasaannya mengandungi lima perenggan isi sekurang-kurangnya.

Struktur perenggan
PENGENALAN
ISI 1
PERENGGAN TRANSISI
ISI 2
PERENGGAN TRANSISI

PENUTUP
PERENGGAN TRANSISI
kesinambungan antara satu perenggan dengan perenggan yang lain- memberitahu pembaca tentang idea baru, meletakkan isi dalam perspektif sebenar dan menyatukan bahagian idea dan hujahan.

PERENGGAN DIALOG/ KUTIPAN
Ditulis dalam petikan langsung dengan perenggan khas.
Contoh;
Siddiq Fadzil menjelaskan,
“Generasi baru merupakan barisan ansaru ‘d-da’wah, mujahid da’wah yang dapat ditampilkan sebagai qudwah- ikutan dan model teladan- dalam penghayatan segala cabang ajaran Islam dan hukum-hukumnya.”
CIRI-CIRI PERENGGAN
Kejelasan – memberi makna penulisan idea yang terang, nyata dan mudah difahami. Dihasilkan melalui ayat yang tepat dan tidak meleret-leret.
Kesatuan – pemusatan keseluruhan idea terfokus kepada tajuk
Kepautan – ayat-ayat yang dibina bergerak lancar atau idea tertinggal.
Kerapian – pembaca mudah mengikuti aliran pemikiran dan idea penulis.
Latihan Tutorial
Analisis satu artikel jurnal
Idea utama artikel (tesis)
Idea topik dalam perenggan
Ayat transisi
Bentuk perenggan

Bentang dalam tutorial

3 comments:

 1. Salam. Dr. Raudah, saya mempunyai masalah dalam penulisan tinjauan literatur....kadang-kadang saya keliru dengan journal2 yang dibaca. Saya merupakan pelajar master dalam bidang ekonomi pertanian.

  ReplyDelete
  Replies
  1. SALAM. nabilah. maaf lama tak update laman ni. macamana master yang dibuat? masih bermasalah menulis literature review. saya baru nak perbaiki nota2 ini. untuk lebih fokus bacaan umum. dulu saya jadikan laman ini utk rujukan student saya tapi sejak ada e-learning dari UM sendiri, laman ni sudah lama disepikan. kalau ada masalah lagi, boleh jengok2 laman ini apabila saya sudah update nanti. syukran.

   Delete
 2. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete